Czech & Slovak School Twin Cities

Česká a Slovenská škola Twin Cities

Keeping the language and traditions alive for our children

Czech & Slovak School Twin Cities

We welcome all Czech, Moravian, and Slovak families in Minnesota!

Here are some of the activities of Czech and Slovak parents in Minneapolis/St. Paul, Minnesota. We meet weekly for children’s folk dancing and Czech and Slovak language lessons. Once a month we have informal “Family Nights” with arts, crafts, games, potluck dinner. Every year, and with great joy, the children present two theater plays staged in the honors room.  The highlight of the year is our joint Easter and Christmas celebrations. Baking and craft fundraising events support our “home away from home” — a huge thank you to our host, Sokol Minnesota!♥ Message us if you are interested in joining us in our closed Facebook group where we plan and discuss current and future events. A fantastic group of friends is waiting for you and your family! 🙂


Veřejná prezentace činnostii skupiny českých a slovenských maminek (a tatinků) v Minneapolis / St. Paul, Minnnesota. Zkráceně si říkáme “Maminec” a scházíme se kazdý týden na trénincích lidových tanců našich dětí a hodinách čestiny/slovenštiny. S velkou radostí děti uvádějí každým rokem dvě divadelní hry nastudované v čestine. Jednou za měsíc se setkáváme společně s celými rodinami na tzv. “Family Nights”. S každým takovým odpolednem je spjaté nějaké výtvarné tvoření pro děti, dovádění, povídání a společná večere. Vrcholem roku jsou naše společné oslavy Velikonoc a Mikuláše/Vánoc. Velkou radost nacházíme i v tradičním pečení a tvoření, kterým se snažíme podporovat náš “domov pryč od domova”, Sokol Minnesota. ♥ Pokud máte zájem o přidání se k nám, napište adminovi této stránky: detaily současné i budoucí činnosti rozebíráme v uzavřené facebookové skupině. Čeká na Vás i na Vaši rodinu fantastická skupina přátel! 🙂

Visit the school on Facebook!

Use the right and left arrows to view a gallery of photos of the school.