Czech Citizenship

three-logos

 

 

 

 

 

 

 

 

February 11, 2014 —

The Consulate General of the Czech Republic,

Czech and Slovak Cultural Center of Minnesota,

and SOKOL MN

Cordially invite you to a presentation

regarding the new national law on Czech Citizenship

 

Passport

 

When: the Skype session will take place on  February 19th,  2014 at 7 p.m.

Where:  CSPS Hall, 383 Michigan Street, St. Paul, MN

 

Important changes in this law include:

 

 

The possibility of dual or multiple citizenships

 

The possibility of regaining Czech citizenship.

 

This also involves former Czech citizens who lost their Czech citizenship by naturalization in the USA. These individuals can file a Declaration of Citizenship. The Declaration can be filed at any diplomatic mission of the Czech Republic (and therefore also at the Consulate General of the Czech Republic in Chicago). The deadline for filing the Declarations pursuant art. 33 of the Law no. 186/2013 is one year of its enactment (until 1.1. 2015).

 

More information regarding the new law on the Czech citizenship can be found on the website of the Consulate General of the Czech Republic in Chicago www.mzv.cz/chicago.

 

 

——————————————————————

Vás zvou na

přednášku o novém zákonu ČR o státním občanství

 

Passport

 

 

Kdy: přednáška se uskuteční formou videokonference dne 19. 2. 2014 v 19:00

Kde:  v CSPS Hall, 383 Michigan Street, St. Paul, MN

Důležitými  změnami, které tento zákon přináší jsou:

 

Možnost dvojího či vícerého státního občanství

Možnost znovunabytí českého občanství. Toto se týká také bývalých českých občanů, kteří pozbyli státní občanství ČR naturalizací v USA. Tito tak mohou učinit na tzv. prohlášením Toto prohlášení lze podat na zastupitelském úřadě ČR (tzn. i na GK Chicago). Prohlášení dle par. 33. zákona č. 186/2013 lze učinit nejpozději do jednoho roku od data nabytí účinnosti zákona (tj. do 1.1.2015).

Veškeré informace včetně znění nového zákona číslo 186/2013 naleznete také na  webových stránkách Generálního konzulátu ČR v Chicagu www.mzv.cz/chicago.